TRANG CHỦ

Điều khoản dịch vụ

 Xem thêm

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Home2Go cũng như tạo tài khoản trên ứng dụng xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện dưới đây. Khi người dùng sử dụng hoặc truy cập vào ứng dụng Home2Go sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản và Điều kiện này.

1. Phạm vi áp dụng

Ứng dụng Home2Go được sử dụng dành cho người có nhu cầu mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản; nhà môi giới bất động sản; cư dân của chung cư có sử dụng ứng dụng Home2Go; ban quản lý/ban quản trị của chung cư có sử dụng ứng dụng Home2Go và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được ứng dụng chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do ứng dụng cung cấp.

2. Tài khoản ứng dụng Home2Go

Người dùng có thể chọn tạo một tài khoản và cung cấp thông tin nhất định, bao gồm số điện thoại và mật khẩu. Người dùng sẽ đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người dùng chịu trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên ứng dụng Home2Go. Hơn nữa, người dùng phải thông báo cho Home2Go biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do người dùng không tuân thủ quy định, hướng dẫn của chúng tôi.

Bằng cách cung cấp thông tin của mình, người dùng đồng ý cho chúng tôi liên hệ với người dùng về mối quan tâm của người dùng đối với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc thông qua bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà người dùng đã chọn để cung cấp.

Home2Go bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của người dùng tới ứng dụng hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào.

Người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo đến Home2Go qua email/hotline hỗ trợ tại đây. Bất kể việc xóa tài khoản, người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo điều khoản sử dụng, người dùng phải liên hệ với Home2Go sau khi hoàn tất việc thực hiện các giao dịch chưa hoàn tất. Home2Go không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào của người dùng liên quan đến mục này.

3. Giao dịch thực hiện trên ứng dụng Home2Go

Home2Go có quyền hủy yêu cầu đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

3.1 Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, đặc tính, chủng loại sản phẩm, các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo sản phẩm), sai lệch thông tin thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng Home2Go.

3.2 Người dùng không đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch và/hoặc cố tình cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình thực hiện giao dịch.

3.3 Vi phạm các quy định sử dụng của ứng dụng.

3.4 Khi Home2Go không liên hệ được với người dùng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu đăng tin thông báo.

4. Trách nhiệm và hạn chế đối với người dùng

4.1 Trách nhiệm của người dùng

Người dùng đồng ý chỉ truy cập và sử dụng ứng dụng Home2Go với các mục đích hợp pháp, đồng thời có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

a. Việc người dùng sử dụng ứng dụng Home2Go, kể cả vùng tương tác bất kỳ.

b. Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới ứng dụng Home2Go.

c. Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, người sử dụng kết nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác đến ứng dụng Home2Go.

4.2 Hạn chế đối với người dùng

Khi truy cập ứng dụng Home2Go, người dùng đồng ý sẽ không:

a. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên ứng dụng Home2Go.

b. Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

c. Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của ứng dụng Home2Go quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng ứng dụng Home2Go.

d. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

e. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

f. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

g. Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của mình; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới ứng dụng Home2Go.

h. Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không.

i. Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác.

j. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

k. Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

* Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép ứng dụng Home2Go, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của người dùng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Vấn đề bồi thường đối với khách hàng

Người dùng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho ứng dụng Home2Go, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản và Điều kiện này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của người dùng tới ứng dụng Home2Go hoặc trang web đựơc kết nối đến hoặc từ ứng dụng Home2Go, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên ứng dụng Home2Go.

Home2Go cũng sẽ không thu phí/can thiệp/chịu trách nhiệm trong mối quan hệ giao dịch mua bán giữa các người dùng trong "Nhóm"/"Bài viết"/"Trò chuyện". Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn và phải tuân thủ quy định trên ứng dụng Home2Go.

6. Các vấn đề khác

Điều khoản và Điều kiện này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa ứng dụng Home2Go và người dùng, thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này.

Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải bổ sung trên ứng dụng Home2Go. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, nếu người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng, có nghĩa là người dùng chấp nhận với những thay đổi đó. Do đó, người dùng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Việc Home2Go không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản và Điều kiện chung này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Home2Go bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng Home2Go vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Home2Go không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các dịch vụ hoặc tính năng của dịch vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Home2Go có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của người dùng đối với một phần hoặc toàn bộ tính năng trên ứng dụng Home2Go mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

I. BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi cần người dùng cung cấp một số thông tin bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Home2Go nhằm mục đích giúp nhận diện người dùng, đồng thời đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dùng cũng như giúp cho người dùng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Home2Go.

Các thông tin cá nhân mà Home2Go thu thập từ người dùng bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, email, địa chỉ liên lạc, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

Người dùng có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên ứng dụng cho người khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được người dùng cung cấp có thể được sử dụng vào các mục đích sau:

- Để thực hiện giao dịch trên ứng dụng và gửi thông tin, thông báo qua lại giữa những người dùng khác với nhau trên ứng dụng.

- Để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của người dùng.

- Để quản lý thông tin, phục vụ cho các hoạt động quản lý, thông báo, trao đổi, phản ánh,…giữa Ban quản lý/Ban quản trị chung cư và cư dân.

- Dùng trong việc quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm mới trên Home2Go.

- Để trao đổi, cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại,…

- Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi người dùng truy cập vào Home2Go, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích của người dùng.

- Dùng để phân tích xu hướng sử dụng dịch vụ của người dùng nhằm mục đích cải thiện chất lượng hoạt động và dịch vụ trên ứng dụng.

- Để nâng cao tương tác và liên kết giữa ứng dụng với người dùng và giữa người dùng với nhau.

- Để cung cấp các thông tin của người dùng trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người dùng theo đúng quy định của pháp luật.

- Dùng cho những mục đích chính đáng khác không ghi ở trên.

* Nếu không có sự đồng ý của người dùng, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích thương mại.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Người dùng trên Ứng dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng thực hiện việc hủy bỏ khi đăng nhập. Trong mọi trường hợp thông tin của Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của ứng dụng.

4. Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin của người dùng với nỗ lực cao nhất và áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà Người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Chúng tôi cũng cam kết không bán hay chuyển giao thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa được sự cho phép của người dùng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhằm chống lại các hành vi gian lận hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nếu xét thấy thông tin của người dùng cung cấp trên ứng dụng là không chính xác hoặc trái pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành hủy toàn bộ những thông tin đó của người dùng mà không cần báo trước.

5. Thông tin của đơn vị chủ quản ứng dụng Home2Go

CÔNG TY TNHH MONEY2LIFE VIỆT NAM

Địa chỉ : Văn phòng số 4.58, chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ số 290 An Dương Vương, Phường 04, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh

Email : support@bank2go.vn

Điện thoại : 0815 575 777

Hotline : 18006356

II. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo rằng hình ảnh, tình trạng, giá cả, diện tích và các thông tin khác về sản phẩm trên ứng dụng là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Home2Go có quyền thay đổi thông tin sản phẩm mà không cần báo trước. Mọi thông tin về sản phẩm trên ứng dụng sẽ được cung cấp bởi người dùng có nhu cầu đăng tin về sản phẩm và quyết định cuối cùng thuộc về những người dùng này.

Công ty TNHH MONEY2LIFE VIỆT NAM không can thiệp và/hoặc chịu trách nhiệm trong mối quan hệ giữa Ban quản lý/Ban quản trị với cư dân và với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho tòa nhà; cũng như trong mối quan hệ, giao dịch giữa những người dùng với nhau người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn và phải tuân thủ quy định về đăng tin và chia sẻ trên ứng dụng.

Công ty TNHH MONEY2LIFE VIỆT NAM cam kết duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống kỹ thuật của Home2Go không đảm bảo hoạt động, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của người dùng phát sinh do các sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi cố ý của Công ty TNHH MONEY2LIFE VIỆT NAM.

Sự kiện bất khả kháng theo nghĩa này bao gồm, nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, dịch bệnh, chiến tranh, khởi nghĩa, đình công, bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Công ty TNHH MONEY2LIFE VIỆT NAM, tê liệt hệ thống thông tin, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố Internet trên diện rộng.

 

Quay lại