TRANG CHỦ
Từ ngày 1/8 chủ xe có thể bấm biển số ô tô, xe máy trên VNeID

Trần Vũ An  08:07 06/07/2024

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BCA (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Đáng chú ý, Thông tư 28/2024 bổ sung khoản 5 Điều 12 Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về thủ tục đăng ký xe lần đầu. Cụ thể, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID.

Như vậy, từ ngày 1/8, chủ xe không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như trước; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản cà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nếu chủ xe không nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

Cũng từ ngày 1/8, chủ xe thực hiện bấm biển số trên Cổng Dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023. Theo đó, Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia.

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe trên cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí.

Tiếp đó, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến từ cổng dịch vụ công, VNeID để chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe. Đồng thời, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe trình lãnh đạo duyệt... trước khi trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua bưu điện.

Thông tư số 28/2024 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc từ ngày 1/8, chủ xe có thể kê khai thủ tục đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thông qua cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNeID.

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Link bài gốc

————————
Bank2Go - One Stop Auto Solution
📞 0815 575 777(miễn phí)
✉️ support@bank2go.vn
🌐 https://bank2go.vn